རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷོན་ཚོགས་ཀྱི་པར་སྐྲུན།

ཡང་ན མིང༌།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷོན་ཚོགས་ཀྱི་པར་སྐྲུན་གསརཔ།
རྫོང་ཁའི་ལོ་ཕྱེད་དུས་དེབ།
Dzongkha Biannual Newsletter
ISBN:newsletter; Publication Year:2017
Pages:8; Paperback :8
PDF file
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱད་རིག་གྲོས་བསྡུར།
National Professional Dialogue
ISBN:978-99936-15-28-6; Publication Year:2016
Pages:1; Paperback :2016
PDF file
རྫོང་ཁའི་ཚོགས་ཚིག་དཔེ་དེབ་རབ་དགའི་རྒྱུད་མངས།
Rapgai Jϋmang, A Dzongkha Phrasebook
ISBN:978-99936-15-29-3; Publication Year:2015
Pages:277; Paperback :2015
PDF file
བློ་ཟེ་གསར་རྩོམ་སྔར་སྲོལ་བཏེག་པའི་ཀ་བ།
Lozey
ISBN:978-99936-15-26-2; Publication Year:2015
Pages:50; Paperback :2015
PDF file
དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ།
Paytam
ISBN:978-99936-15-27-9; Publication Year:2015
Pages:70; Paperback :2015
PDF file
དེང༌སང༌ཅ༌ཆས༌ཀྱི༌པར༌རིས༌མིང༌མཛོད།
A Pictorial Terminology Book on Modern Equipment
ISBN:978-99936-15-24-8; Publication Year:2015
Pages:133; Paperback :2015
PDF file
འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་པར་རིས་མིང་མཛོད།
A Pictorial Terminology Book on Traditional Arts and Crafts
ISBN:978-99936-15-25-5; Publication Year:2015
Pages:106; Paperback :2015
PDF file
ཨིང་རྫོང་གསོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།
English-Dzongkha Bi-lingual Medical Dictionary
ISBN:978-99936-15-23-1; Publication Year:2015
Pages:224; Paperback :2015
PDF file
ཙཀྐླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་གདན་འཛིན་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་སྙིང་བསྡུས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
A book on Tsakaling Samtencholing
ISBN:978-99936-942-0-5; Publication Year:2014
Pages:180; Paperback :2014
PDF file
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག
Druk Gi Yigkur Namzha, a guide to letter writing
ISBN:9789993615224; Publication Year:2014
Pages:441; Paperback :2014
PDF file

པར་སྐྲུན་གྱི་ཐོ་གི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།