རྫོང་ཁའི་ཁྱད་རིགས་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི།

  • ༡. སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས། རྟ་མགོ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང།
  • ༢. རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ཆེ་བསྟོན་ཅན་གྱི་འཐུས་མི། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།
  • ༣. རིག་འཛིན་དབང་འདུས། དྲང་རབ། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
  • ༤. ཀརྨ་རིག་འཛིན། རྩོད་དཔོན་གོངམ། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ།
  • ༥. རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས། མདོ་ཆེན། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ།
  • ༦. ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། མདོ་ཆེན། རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།
  • ༧. ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། རྩོམ་སྒྲིག་འགོ་དཔོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་ཁང།
  • ༨. དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
  • ༩. རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས། འགོ་འཛིན། ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།