ཁྲི་འཛིན།

  • ༡. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར། ༡༩༨༦ - ༡༩༩༠
  • ༢. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང། ༡༩༩༠ - ༡༩༩༨
  • ༣. གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་བློན་པོ་ སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ། ༡༩༩༩ - ༢༠༠༣
  • ༤. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ༢༠༠༣ - ༢༠༠༨
  • ༥. མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས། ༢༠༠༩ - ༢༠༡༣།
  • ༥. མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། ༢༠༡༣ -